Kalite , Çevre ve İSG Politikası

KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

MA-PA Makina Parçaları Endüstrisi A.Ş. “Debriyaj Teknolojilerinde Lider Marka Olmak” vizyonu çerçevesinde faaliyetlerini; ürünlere yönelik ulusal ve uluslararası standartlara uygun, zamanında, çevreye duyarlı, çalışanların iş ortamında güvenliğini ve sağlığını koruyan prensipler çerçevesinde gerçekleştirir.

MA-PA, tüm süreçlerde kalite performansını artırmak için Kalite, Çevre ve İSG Yönetim Sistemlerinin gerekliliklerini sağlar; ihtiyaç duyduğu kaynakları temin ederek sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.

Bu doğrultuda MA-PA Yönetimi;

 • Ulusal ve uluslararası standartlar ile tüm yasal yükümlülüklere uymayı,
 • Kalite performansı ile ilgili müşteri beklentilerini karşılamayı,
 • Kirliliğin önlenmesi dahil çevreyi korumayı,
 • Sürdürülebilir kaynak kullanımını desteklemeyi,
 • Ürün ömrü sonunda geri kazanılabilir ürünler üretmeyi,
 • Yaralanma ve sağlığın bozulmasını önlemek için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamayı,
 • Taşeron ve tedarikçilerinin bu prensipler doğrultusunda çalışması için gerekli desteği vermeyi,
 • Risk değerlendirmeleri, eğitimler, problem çözme faaliyetleri ve 5S uygulamaları ile; kalite problemi, kaza, yangın ve ISG risklerini sürekli azaltmayı, Doğal afetlerle ilgili önlem alıp acil durum eylem planları oluşturmayı,
 • Çalışanlarımızın, çalışan temsilcilerimizin Kalite, Çevre ve İSG Yönetim Sistemleri’ne katılımı ve katkısını sağlamak amacıyla öneri sistemi ve Kaizen çalışmalarının uygulanmasını,

Kalite, Çevre ve ISG konularını kapsayan Yönetim Sistemleri politikası kapsamında, gerekliliklere uyulacağını taahhüt eder.

MA-PA Yönetimi; Kalite, Çevre ve İSG Yönetim Sistemleri çerçevesinde belirlenen hedefler ile çalışmalarını gerçekleştirerek, sistem etkinliğinin artırılması ve sürekli iyileştirme için gerekli kaynakları tahsis etmeyi taahhüt eder.

POLİTİKA UYGULAMA SÜRECİNDEKİ KRİTERLER

MA-PA, Kalite, Çevre ve ISG konularında sürekli gelişimi sağlamak için tüm çalışanları ve iş ortaklarıyla aşağıdaki faaliyetleri düzenli olarak gerçekleştirir.

 • Tüm çalışma prensipleri ve prosedürleri Yönetim Sistemleri Standartlarına uygun dokümante edilir.
 • Çalışanlara düzenli aralıklarla, politikalar ve prosedürler dahilinde eğitimler verilerek Yönetim Sistemleri’nin işleyişi hakkında bilinçlendirme yapılır.
 • Müşterilerin ürün ve hizmetler ile ilgili görüş ve beklentileri, yapılan görüşme ve anketler ile takip edilerek, gerek ürün yelpazesi gerekse ürün kalitesini geliştirmek için kullanılır.
 • Müşteri şikayet ve talepleri incelenerek ürün ve proseslerde sürekli gelişim fırsatları belirlenir, hayata geçirilir.
 • Çalışanların Kalite, Çevre ve İSG Yönetim Sistemleri’ne katılımı ve katkısını sağlamak amacıyla öneri sistemi ve Kaizen çalışmaları uygulanır.
 • MA-PA, tüm tedarikçilerinin ve taşeronlarının uyması gereken yükümlülükleri takip ederek, sorumlu oldukları konularda kendi iş süreçlerini geliştirmelerini talep eder ve performanslarının kontrolünü sağlar.

MA-PA Makina Parçaları Endüstri A.Ş. (“MAPA”) Çerez Politikası daha fazlası için.

Sizleri web sitemizde kullanılan çerez türleri, çerezlerin kullanım amaçları ve bu çerezlerin ayarları, yönetilmesi ve silinmesi hakkında bilgilendirmek isteriz. Web sitemizi şahsi herhangi bir bilgi vermeden ziyaret edebilir, ürünlerimiz ve servislerimiz hakkında bilgi alarak ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Ziyaretlerde site kullanımına ilişkin bilgi toplamak için bazı çerezler kullanılmaktadır. Buradaki amacımız; web sitemizi ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamak ve işleyişi daha iyiye taşıyabilmektir. "Kişiselleştirilmiş çerez verisi tutmuyoruz."