Kalite, Çevre ve İSG Politikası

KALİTE POLİTİKASI

Debriyaj teknolojilerinde lider marka olmak vizyonu ile yola çıkan Ma Pa olarak,

 • Risk yönetimi odaklı kalite anlayışımız ile “sıfır hata” stratejimize hizmet edecek şekilde tüm ürünlerimizi, proseslerimizi ve kalite yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmeyi ve böylece kalitede sürdürülebilirliği sağlamayı,
 • Uygulanabilir şartlar oluştuğunda, müşteri beklentilerini en üst düzeyde ve her zaman sağlamayı,
 • Üretimde sürdürülebilirliği sağlayarak en uygun üretim maliyetlerine ulaşmayı,
 • Tedarik zinciri boyunca sağlanan ürün ve hizmetin kalitesini artırmak için tedarikçilerimizle olan işbirliğimizi geliştirmeyi,
 • Tercih edilen bir işveren markası olma stratejisini güderek ve insana saygı unsurunu temele alarak çalışanlarımıza kendilerini ifade edebilecekleri, kendilerini ve işlerini sürekli geliştirebilecekleri bir ortam sunmayı, böylece insan kaynaklarında sürdürülebilirliği sağlamayı,
 • Tüm bu bunları hayata geçirirken, şirketimizi kapsayan ulusal ve uluslararası tüm yasal şartlara uymayı kabul ve taahhüt ederiz.

ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI-GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

MA-PA olarak vizyonumuza ulaşmak için “sıfır kaza” stratejisi doğrultusunda merkezimize “İnsan ve Çevre” unsurunu alıyoruz. Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken çevre ve insan kaynağımızın sürdürülebilir olmasını önemsiyoruz.  

Bu doğrultuda MA-PA Yönetimi olarak;

 • Çevre ve İş Sağlığı-Güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal şartları takip etmeyi ve uymayı,
 • İklim değişikliğine karşı, duyarlı, temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması için çalışmayı,
 • Gerek İş Sağlığı-Güvenliği gerekse Çevre ile ilgili tehlike ve riskleri analiz ederek önleyici faaliyetler gerçekleştirmeyi, gerçekleştirilen aksiyonların sürdürülebilir olmasını sağlamayı, böylece her türlü çevre kazası, iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemeyi,
 • Faaliyetlerimiz sırasında oluşabilecek iş kazaları, meslek hastalıkları, çevre boyutları ve acil durumları tanımlamayı, bu sırada oluşabilecek kayıpları en aza indirecek sistemler geliştirmeyi,
 • Çevre ve İş Sağlığı-Güvenliği çalışmalarına çalışan katılımını sağlamak için etkin iletişim kanalları oluşturmayı,
 • Taşeronlarımız dahil olmak üzere tüm paydaşlarımızın İş Sağlığı-Güvenliği ve Çevre bilincini artırmayı,
 • Atık Yönetim Sistemi kurarak atıkları kaynağında azaltmayı, mümkünse geri kazanmayı veya çevreye uygun şekilde bertarafını sağlamayı,
 • Faaliyetlerimiz sırasında atık üretimini, enerji tüketimini ve doğal kaynak tüketimini minimum seviyede tutmayı,
 • Çevre ve İş Sağlığı-Güvenliği performansının artırılması için ilgili yönetim sistemlerini gözden geçirerek sürekli iyileştirmeyi,
 • Politikamızı tüm paydaşlarımıza açık tutmayı kabul ve taahhüt ederiz.

MA-PA Makina Parçaları Endüstri A.Ş. (“MAPA”) Çerez Politikası daha fazlası için.

Sizleri web sitemizde kullanılan çerez türleri, çerezlerin kullanım amaçları ve bu çerezlerin ayarları, yönetilmesi ve silinmesi hakkında bilgilendirmek isteriz. Web sitemizi şahsi herhangi bir bilgi vermeden ziyaret edebilir, ürünlerimiz ve servislerimiz hakkında bilgi alarak ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Ziyaretlerde site kullanımına ilişkin bilgi toplamak için bazı çerezler kullanılmaktadır. Buradaki amacımız; web sitemizi ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamak ve işleyişi daha iyiye taşıyabilmektir. "Kişiselleştirilmiş çerez verisi tutmuyoruz."