Kalite , Çevre ve İSG Politikası

KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

MAPA Makina Parçaları Endüstrisi A.Ş. faaliyetlerini; ürünlere yönelik ulusal ve uluslararası standartlara uygun, zamanında, çevreye duyarlı, çalışanların iş ortamında güvenliğini ve sağlığını koruyan prensipler çerçevesinde gerçekleştirir.

Bu doğrultuda MAPA Yönetimi;

 • Ulusal ve uluslararası standartlar ile tüm yasal yükümlülüklere uymayı,
 • Kalite performansı ile ilgili müşteri beklentilerini karşılamayı,
 • Kirliliğin önlenmesi dahil çevreyi korumayı,
 • Sürdürülebilir kaynak kullanımını desteklemeyi,
 • Ürün ömrü sonunda geri kazanılabilir ürünler üretmeyi,
 • Yaralanma ve meslek hastalıklarını önlemeyi,
 • Taşeron ve tedarikçilerinin bu prensipler doğrultusunda çalışması için gerekli desteği vermeyi,
 • Risk değerlendirmeleri, eğitimler, problem çözme faaliyetleri ve 5S uygulamaları ile; kalite problemi, kaza, yangın ve ISG risklerini sürekli azaltmayı, Doğal afetlerle ilgili önlem alıp acil durum eylem planları oluşturmayı,
 • Çalışanlarımızın, çalışan temsilcilerimizin Entegre Yönetim Sistemi’ne katılımı ve katkısını sağlamak amacıyla öneri sistemi ve kaizen çalışmalarının uygulanmasını,

Kalite, Çevre ve ISG konularını kapsayan bir Entegre Yönetim Sistemi politikası olarak belirleyip, gerekliliklerine uyulacağını taahhüt etmektedir.

MAPA Yönetimi; Entegre Yönetim Sistemi çerçevesinde belirlenen hedefler ile çalışmalarını gerçekleştirip, sistem etkinliğinin artırılması ve sürekli iyileştirme için gerekli kaynakları tahsis etmeyi taahhüt eder.

POLİTİKA UYGULAMA SÜRECİNDEKİ KRİTERLER

MAPA, Kalite, Çevre ve ISG konularında sürekli gelişimi sağlamak için tüm çalışanları ve iş ortaklarıyla aşağıdaki faaliyetleri düzenli olarak gerçekleştirir.

 • Tüm çalışma prensipleri ve prosedürleri Entegre Yönetim Standartlarına uygun dokümante edilir.
 • Çalışanlara düzenli aralıklarla, politikalar ve prosedürler dahilinde eğitimler verilerek Entegre Yönetim işleyişi hakkında bilinçlendirme yapılır.
 • Müşterilerin ürün ve hizmetler ile ilgili görüş ve beklentileri, yapılan görüşme ve anketler ile takip edilerek, gerek ürün yelpazesi gerekse ürün kalitesini geliştirmek için kullanılır.
 • Müşteri şikayet ve talepleri incelenerek ürün ve proseslerde sürekli gelişim fırsatları belirlenir, hayata geçirilir.
 • Çalışanların Entegre Yönetim Sistemi’ne katılımı ve katkısını sağlamak amacıyla öneri sistemi ve kaizen çalışmaları uygulanır.
 • MAPA, tüm tedarikçilerinin ve taşeronlarının uyması gereken yükümlülükleri takip ederek, sorumlu oldukları konularda kendi iş süreçlerini geliştirmelerini talep eder ve performanslarının kontrolünü sağlar.